Copyright Arentz Media AS 2012
DYPRENS TOPFINISH DAGLIGRENT VOKSFJERNER CLEAR COLOUR BADRENS KALKFJERNER NØYTRALISERER BYGGRENGJØRING GULVDOKTORMETODEN Hjem Datablader Forhandlere Referanser Kontakt oss BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD KONTORLOKALER TRAPPEOPPGANGER DAGLIGRENT
DET KOMPLETTE VEDLIKEHOLDSPROGRAMMET FOR GULVBELEGG, FLISER, NATURSTEIN OG FUGER
DAGLIGRENT
BRUKSOMRÅDE: Daglig rengjøring av gulv. Kan brukes på alle typer steingulv, gulvbelegg og polisher. SPESIELLE EGENSKAPER: DAGLIG RENT er et miljøvennlig produkt uten løsningsmidler/ opløsningsmidler eller farlige syrer. Produktet har samme basis som Dyprens, og vil gi en maksimal rengjøringseffekt. BRUKSANVISNING: Produktet blandes ut i 1:100 (1 dl. middel til 10 l vann.) i en bøtte med varmt vann. Benytt lite vann og rene, oppvridde mopper til rengjøringen. For å oppnå maksimalt resultat, ettertørk med en ren, tørr mopp/gulvklut.
TEKNISKE DATA: Utseende : Lys grønn tyntflytende væske Egenvekt : 1,06 g/cm3 pH : 8,5 i konsentrat, 7 i bruksløsning Tensider : Biologisk nedbrytbar Lagring : FROSTFRITT. RISIKO- OG SIKKERHETSSETNINGER: Anvend hansker ved gjentatt eller langvarig kontakt med produktet. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.
RENHOLDSTJENESTER:
RENHOLDSPRODUKTER:
BRUKSANVISNING: