Copyright Arentz Media AS 2010
DYPRENS TOPFINISH DAGLIGRENT VOKSFJERNER CLEAR COLOUR BADRENS KALKFJERNER NØYTRALISERER BYGGRENGJØRING GULVDOKTORMETODEN Hjem Datablader Forhandlere Referanser Kontakt oss BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD KONTORLOKALER TRAPPEOPPGANGER
Copyright Arentz Media AS 2012
TOPFINISH
DET KOMPLETTE VEDLIKEHOLDSPROGRAMMET FOR GULVBELEGG, FLISER, NATURSTEIN OG FUGER
TOPFINISH
BRUKSOMRÅDE: Topfinish benyttes som porefyller og som slitelag/slidlag på alle typer steingulv, fliser, fuger og gulvbelegg som er renset med Gulvdoktor Dyprens. SPESIELLE EGENSKAPER: Topfinish er et miljøvennlig produkt uten løsemidler/oppløsningsmidler, eller farlige syrer. Topfinish hindrer smuss og skitt å trenge ned i porer og fuger og gir en blank overflate som er lett å holde ren. BRUKSANVISNINGEN: Gulv-varme må være avstengt minst 12 timer før behandling starter. Slås på når behandlingen er ferdig. Når fliser og fuger er helt tørre påføres Topfinish. Best resultat får man ved å legge ut tynne og jevne strøk med
mopp som ikke loer. La tørke 30-40 minutter mellom hvert strøk. Ikke legg på mer en 3 strøk. Ved eventuell vask de 4-5 første dagene, bruk en oppvridd klut med bare vann. TEKNISKE DATA: Utseende : Melkehvit væske Egenvikt : 1,02 g/cm3 pH : 8 Tensider : Biologisk nedbrytbar Inneholder : Polymerer, tensider, etyldiglykol 1-5%, og etylenglykol 1-5%. Lagring : FROSTFRITT RISIKO- OG SIKKERHETSSETNINGER: Produktet kan irritere slimhinner og øyne ved direkte kontakt. Gjentatt og langvarig kontakt med produktet kan føre til uttørring av huden. 1 liter (dekker ca. 50m2) OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.
RENHOLDSTJENESTER:
RENHOLDSPRODUKTER:
BRUKSANVISNING: