Copyright Arentz Media AS 2010
DYPRENS TOPFINISH DAGLIGRENT VOKSFJERNER CLEAR COLOUR BADRENS KALKFJERNER NØYTRALISERER TRAPPEOPPGANGER GULVDOKTORMETODEN Hjem Datablader Forhandlere Referanser Kontakt oss BUTIKKRENHOLD BYGGRENGJØRING BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD KONTORLOKALER TRAPPEOPPGANGER
Copyright Arentz Media AS 2012
NØYTRALISERER
DET KOMPLETTE VEDLIKEHOLDSPROGRAMMET FOR GULVBELEGG, FLISER, NATURSTEIN OG FUGER
NØYTRALISERER
BRUKSOMRÅDE: Nøytralisering av F-200 TERRAZZO- RENS og F-050 KALKFJERNER SPESIELLE EGENSKAPER: NØYTRALISERER er et miljøvennlig nøytraliseringsmiddel for F-200 TERRAZZO-RENS uten løsningsmidler / oppløsningsmidler eller farlige syrer. Fjerner resterende smuss og skitt fra terrazzoen.
TEKNISKE DATA: Utseende : Lys blå/grønn tyntflytende væske. Egenvekt : 1,07 g/cm3 pH : 12. Tensider : Biologisk nedbrytbart Lagring : Frostfritt. Lagringstid minst 1 år. RISIKO- OG SIKKERHETSSETNINGER: Produktet kan irritere øyne og slimhinner. Skyll øynene meget godt øyeblikkelig ved kontakt for å unngå alvorlig skade. Langvarig kontakt med produktet kan føre til eksem. 1 liter (dekker ca. 15m2) OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.
Hell/fordel produktet på gulvet og fordel det utover. Vask over med en mopp/klut. Tørk opp med klut e.l. eller bruk vannsuger. Vask over med rent, varmt vann.
1. 2. 3. 4.
RENHOLDSTJENESTER:
RENHOLDSPRODUKTER:
BRUKSANVISNING: