DYPRENS TOPFINISH DAGLIGRENT VOKSFJERNER CLEAR COLOUR BADRENS KALKFJERNER NØYTRALISERER BYGGRENGJØRING BUTIKKRENGJØRING GULVDOKTORMETODEN Hjem Datablader Forhandlere Referanser Kontakt oss BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD KONTORLOKALER TRAPPEOPPGANGER
Copyright Arentz Media AS 2012
CLEAR COLOUR
DET KOMPLETTE VEDLIKEHOLDSPROGRAMMET FOR GULVBELEGG, FLISER, NATURSTEIN OG FUGER
CLEAR COLOUR
BRUKSOMRÅDE: Brukes for å få frem den dype fargen “wet-look” i marmor, skifer og terracottafliser på vegger og gulv både innendørs og utendørs. BRUKSANVISNING: Rist boksen/flaska godt før bruk. Påfør Clear Colour med en klut/fille som ikke loer. Overskuddsvæske må tørkes av med en gang, dette er viktig for å unngå klebing. Jo mindre du bruker, jo bedre er det! Det må være god utlufting. Innendørs kan man etter 24 timer påføre Gulvdokters Toppfinish. Dette for å få en blankere overflate. Ha på Clear Colour 2 ganger. Tørketid ca. 30 min. Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern.
TEKNISKE DATA: Viskositet : 12-14 sek. (DIN-beger 4) Litervekt : Cirka 0,86 kg Tørrstoff i volum - %: Cirka 30 Flammepunkt : > 61o C Lagring: : FROSTFRITT. ANMERKNINGER: NB! Kluter/filler som er benyttet fuktes i vann og kastes, evt. brennes, da det kan selvantenne. SIKKERHETSDATA: Det er utarbeidet HMS-datablad. INNEHOLDER: Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon. Brannfarlig. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Må bare anvendes på godt ventilerte steder. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN. (0,5 liter Dekker inntil 40m2)
RENHOLDSTJENESTER:
RENHOLDSPRODUKTER:
BRUKSANVISNING: